Hundutställning som hobby

dog-show-as-a-hobbyDen som är hundägare och funderar på att börja med hundutställningar har många trevliga stunder att se fram emot. Att ställa ut en hund handlar i första hand om att bedöma och utvärdera avelsresultatet. De mest betydelsefulla kriterierna till grund för bedömningen handlar om hundens rastyp, hur denna är konstruerad och slutligen hur sund den är. På sikt är målsättningen att hundarna ska vara sunda och friska samt leva upp till standarden för respektive ras. När det handlar om hundutställningar är de endast till för rashundar, och endast dessa har en standard som kan bedömas.

En social och trevlig hobby för hundägare

Ägare till rashundar kan tycka att det är givande att få veta hur den egna hunden lever upp till den standard som bestämts för just den hundens rastyp. Bedömningen handlar om utseende, så man kan säga att det är en skönhetstävling för hundar och där rasens standard är idealet. Det är i första hand en trevlig och rolig hobby där man kan träffa andra hundägare. Extra kul är det kanske att få träffa ägare till samma ras som man själv har. Här finns också en chans att träffa släktingar till den egna hunden.

Hunden densamma oavsett vad domarna anser

Att tävla kan vara kul och intressant, men framförallt handlar hundutställningen om att få en objektiv bedömning av huruvida hunden motsvarar rasens standard eller inte. Oavsett utslaget av bedömningen är såklart hunden lika bra när tävlingen är över som den var innan. Någon perfekt hund finns inte, alla kriterier är framtagna av människor som bestämt vad respektive ras ska ha för kvaliteter. Det är viktigt att inte ta bedömningen och tävlingsmomentet på för stort allvar. Att ställa ut sin hund handlar om att ha trevligt tillsammans med andra hundägare och finna en social gemenskap med andra och likasinnade människor.