Klassindelningar på hundutställning

classifications-of-dog-showPå hundutställningar finns det en del olika klasser som man kan anmäla sin hund till. Nedan följer en beskrivning av de olika klasserna.

De olika klasserna som finns att tävla i på en hundutställning är följande:

  • Valpklass 6-9 månader: Detta är en inofficiell klass som man inte registrerar, och de valpar som anses extra lovande kan få ett HP. Den valpen som blir BIR-valp med HP kommer att få tävla i finalerna om tävlingens finaste valp.
  • Juniorklass 9-18 månader: Det är först i denna klassen som kvalitetsbedömning tillämpas, men en hund som tävlar i denna klass kan ej tävla om CACIB.
  • Unghundsklass 15-24 månader: För hundar som är fyllda 15 månader, men ännu inte är 24 månader på utställningsdagen. Man tillämpar kvalitetsbedömning.
  • Bruks- respektive jaktklass minst 15 månader: Denna klassen finns för att det inom vissa raser finns särskilda krav inom dessa områden. Givetvis så tillämpar man kvalitetsbedömning och hunden måste vara provmeriterad och vara minst 15 månader.
  • Öppen klass minst 15 månader: Här måste hunden vara minst 15 månader gammal och detta är den allra största klassen, eftersom att hundarna får tävla i denna till hög ålder. Kvalitetsbedömning tillämpas.
  • Championklass minst 15 månader: Här får hundar som är minst 15 månader gamla och som antingen har ett internationellt eller svenskt utställningschampionat. Kvalitetsbedömning tillämpas.
  • Veteranklass: Till denna klassen kan man anmäla sin hund om den har fyllt 8 år på den dagen som utställningen äger rum. I denna klass så har hunden tyvärr inte någon rätt att tävla om ett CACIB. Kvalitetsbedömning tillämpas.
  • Uppfödarklass: I denna klass har man fyra stycken hundar ifrån en och samma kennel som man tävlar med i en uppfödarklass. De skall helst vara så lika som möjligt och man skall hela tiden ha dem nära varandra för att domaren skall kunna bedöma likheten.
  • Avelsklass: Här har man en avelshund och fyra av dess avkommor. Dessa presenteras tillsammans och man bedömer hur lika och hur fina de är.