Regler på hundutställningar

rules-on-dog-showsAtt hålla på med hundutställning är någonting som är mycket kul och givande både för en själv, sin hund och för bandet mellan människa och hund. Alla borde någon gång testa att ställa ut sin hund för att se hur det går och för att se hur kul det är. Men, det finns då en hel del regler och riktlinjer som man bör veta om för att kunna förstå vad som händer, så att man gör rätt.

Allmänna regler för hundutställningar

För att ha rätt att delta i en hundutställning så krävs det att hunden är registrerad i Svenska Kennelklubben och för de utländska hundarna gäller att de är registrerade i motsvarande kennelklubb i respektive land. Det kan också vara så att ägaren behöver ha vissa medlemskap i olika klubbar, beroende på vem det är som arrangerar utställningen.

Vidare så måste hunden vara ID-märkt, över 4 månader gammal samt vara vaccinerad i enlighet med de specifika regler som gäller.

Otillåtet att göra på hundutställningar

Det finns också en del saker man inte får göra på en hundutställning. Först och främst så får man absolut inte göra någonting för att på något sätt förstöra de andra hundarnas chanser att få en rättvis bedömning. Inte heller får man med hjälp av en annan person påverka ens egen hunds uppvisning i ringen.

De hundar som skall deltaga i hundutställningen får inte vara sjuka eller skadade, eller ha blivit utsatt för någon form av åtgärd som kan komma att påverka dess prestation, utseende, reaktion eller hur en sjukdom eller skada yttrar sig.

Hundutställarens skyldigheter

Man måste delta i den klass som man anmält hunden till och även i nästföljande konkurrensklass om så blir. Om det är så att hunduppfödaren begär att man skall delta i avels- eller uppfödarklassen, som man anmält sig till i förväg, så skall man göra det. Som utställare måste man också följa de angivna ordningsföreskrifterna som finns och om man inte gör det så kan man bli avvisad från platsen.